• קרית טבעון, ישראל
  • כתובת דואר - ת.ד. 135, מיקוד 3601002